Smart vifte

Stemme- og bevegelsesregistrering Håndfri kontroll

Vift med hånden for å justere viftehastigheten når hendene er rotete etter matlaging, bruk stemmen til å perfeksjonere alle handlingene på ventilatoren når hendene er fulle.

hoved1